Overgang van maandloon naar wettelijk minimumuurloon

← Terug

2024-02-01

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Onlangs is bekendgemaakt dat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhooggaat met 3,75%. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 per uur. Naast deze stijging introduceert het kabinet ook het wettelijk minimumuurloon, wat veranderingen met zich meebrengt voor veel salarisschalen in cao’s. In dit artikel zetten we de gevolgen voor u als werkgever uiteen.

Naast de verhoging van het wettelijk minimumloon vindt per 1 januari 2024 de introductie plaats van het wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er geen vaste minimum dag-, -week- en -maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Wel kan per sector de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). In al deze gevallen is nu nog eenzelfde minimummaandbedrag van toepassing. Dat betekent dat er bij een dienstverband van 40 uur per week feitelijk nu nog een lager uurloon geldt dan bij een dienstverband van 36 uur per week. Deze ongelijkheid behoort per 1 januari 2024 tot het verleden.

Tip! Alle brutobedragen van het minimumuurloon voor 1 januari 2024 staan in deze tabel.

Leeftijd ---- Per uur

21 jaar en ouder ---- € 13,27

20 jaar ---- € 10,62

19 jaar ---- € 7,96

18 jaar ---- € 6,64

17 jaar ---- € 5,24

16 jaar ---- € 4,58

15 jaar ---- € 3,98

Nieuws

Let op! Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente. Wat betekent dit voor u?

2024-01-30

Bent u als ondernemer al op de hoogte van de wijzigingen in de belastingrentepercentages? Sinds 1 januari 2024 is het tarief voor de vennootschapsbelasting verhoogd naar 10%. Voor de andere Lees verder →

Inzicht in te betalen en ontvangen bedragen IB en Zvw

2022-09-14

Sinds kort is het overzicht 'betalen en ontvangen' beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Burgers en ondernemers kunnen daarin zelf nakijken welke bedragen aan inkomstenbelasting en Lees verder →