Let op! Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente. Wat betekent dit voor u?

← Terug

2024-01-30

Bent u als ondernemer al op de hoogte van de wijzigingen in de belastingrentepercentages? Sinds 1 januari 2024 is het tarief voor de vennootschapsbelasting verhoogd naar 10%. Voor de andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting, geldt vanaf 1 januari 2024 een belastingrentepercentage van 7,5%. Ons advies: vraag tijdig een voorlopige aanslag aan om belastingrente te voorkomen. Hoe en wanneer u deze moet aanvragen? U leest het in dit artikel.

Wat is belastingrente?

Belastingrente is de in rekening gebrachte rente als de Belastingdienst uw aanslag niet op tijd kan vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u te laat aangifte heeft gedaan of als uw aangifte lager was dan de uiteindelijke aanslag. Ook wordt belastingrente in rekening gebracht als het bedrag van uw aangifte lager ligt dan de uiteindelijke aanslag. De regels rondom de belastingrente en wanneer dit wordt berekend verschillen per type belasting. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet (bij)betalen.

Meestal ontvangt u geen rente als u recht heeft op een belastingteruggave. Dit verandert echter wanneer de Belastingdienst bijvoorbeeld zonder reden te lang doet over het opleggen van uw belastingaanslag.

Verhoging van de rentepercentages belastingrente

De nieuwe rentepercentages betekenen een verhoging voor de vennootschapsbelasting met 2%-punt naar 10% en voor de overige belastingen met 1,5%-punt naar 7,5%. Deze nieuwe percentages gelden voor zowel de te betalen belastingrente als de te ontvangen belastingrente.

Belastingrente voor toeslagen

Voor toeslagen geldt een apart percentage van 4%. Dit percentage blijft onveranderd voor zowel de te ontvangen als de te betalen belastingrente.

Belastingrente voorkomen door aanvragen voorlopige aanslag

Verwacht u over het jaar 2023 inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn of bij te moeten betalen? Dan bent u mogelijk belastingrente verschuldigd. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

Tip! Zorg dat u de verschuldigde belasting nauwkeurig inschat. Schat u deze te hoog? Dan vergoedt de Belastingdienst geen belastingrente over het in eerste instantie te veel betaalde bedrag.

Nieuws

Overgang van maandloon naar wettelijk minimumuurloon

2024-02-01

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Onlangs is bekendgemaakt dat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhooggaat met 3,75%. Lees verder →

Inzicht in te betalen en ontvangen bedragen IB en Zvw

2022-09-14

Sinds kort is het overzicht 'betalen en ontvangen' beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Burgers en ondernemers kunnen daarin zelf nakijken welke bedragen aan inkomstenbelasting en Lees verder →