Besluit procedure ‘massaal bezwaar plus’ officieel

← Terug

2023-02-23

Het is nu officieel: niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017 tot en met 2020 hoeven geen actie te ondernemen. De procedure ‘massaal bezwaar plus’ zorgt ervoor dat nieuwe gerechtelijke procedures u en uw klanten, de rechtspraak en de Belastingdienst zo min mogelijk belasten.

Het besluit om niet-bezwaarmakers geen compensatie voor rechtsherstel te bieden, leidde tot veel reacties. Door de procedure ‘massaal bezwaar plus’ wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in 1 keer een besluit te nemen, nadat de rechter zich heeft uitgesproken. Hierdoor hoeft de Belastingdienst niet alle verzoeken individueel te behandelen. De dienst houdt de ingediende verzoeken apart tot er een uitspraak is.

Geen recht op compensatie

De Belastingdienst en belangenorganisaties selecteren de komende tijd een aantal casussen die zij aan de rechter voorleggen. Het kabinet benadrukt dat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei 2022 duidelijk aangaf dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie.

Het kabinet verwacht niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren. Klanten voor wie u al een bezwaar of verzoek hebt ingediend, krijgen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst.

Bron: rijksoverheid.nl

Nieuws

Niet-bezwaarmakers box 3 hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen!

2022-11-09

Niet-bezwaarmakers box 3 hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen voor de jaren 2017-2020. Dat is de uitkomst na constructief overleg tussen de koepelorganisaties RB, NBA, NOAB, Lees verder →

Inzicht in te betalen en ontvangen bedragen IB en Zvw

2022-09-14

Sinds kort is het overzicht 'betalen en ontvangen' beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Burgers en ondernemers kunnen daarin zelf nakijken welke bedragen aan inkomstenbelasting en Lees verder →