Update fiscale coronamaatregelen

← Terug

06-10-2020

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is op 30 september 2020 geüpdatet. Veranderingen gelden onder andere voor het bijzonder uitstel van betaling en de bijbehorende betalingsregeling en de reisaftrek. Ook hebben enkele goedkeuringen een vervaldatum gekregen.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen niet meer mogelijk
Vanaf 1 oktober 2020 kan er geen bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis meer worden aangevraagd. Heb je al eerder bijzonder uitstel aangevraagd? Dan kun je wel nog verlenging aanvragen tot en met 31 december 2020. Het (verlengde) bijzonder uitstel vervalt op 1 januari 2021. Voor de belastingschulden die onder het bijzonder uitstel van betaling vallen, wordt een generieke betalingsregeling aangeboden.

Let op:

Vanaf 1 januari 2021 wordt een verzoek om uitstel van betaling niet meer automatisch aangemerkt als een melding betalingsonmacht. Zie voor meer informatie over het doen van een melding de notitie ‘Melding betalingsonmacht’ op het Fiscaal Kennisplatform.
Voor schulden die ontstaan vanaf 1 januari 2021, kan de G-rekening weer worden uitgewonnen. Ook zullen deblokkeringsverzoeken die zien op het saldo van de G-rekening dat samenhangt met nieuwe schulden die vanaf 1 januari 2021 ontstaan, niet meer worden gehonoreerd.
Betalingsverzuimboeten die worden opgelegd voor belastingschulden die niet meer onder het bijzonder uitstel vallen, worden niet automatisch verminderd.
Betalingsregeling
Klanten die bijzonder uitstel hebben, krijgen voor die belastingschuld een betalingsregeling die loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024. De schuld moet in 36 maandelijkse termijnen worden afgelost. Het kan zijn dat de liquiditeitspositie van je klant als gevolg van de coronamaatregelen nog steeds slecht is, zodat hij op 1 juli 2021 nog niet kan starten met aflossen. In dat geval kun je de Belastingdienst verzoeken om later te starten met aflossen. Overigens moet ook in dat geval de volledige schuld op 1 juli 2024 zijn afgelost.

Let op: als het bijzonder uitstel van betaling niet is verlengd, dan geldt de betalingsregeling alleen voor belastingschulden die betaald hadden moeten zijn vanaf 12 maart 2020 tot het moment waarop het bijzonder uitstel vervalt. Een naheffingsaanslag omzetbelasting over het tijdvak oktober 2019 met een dagtekening van 28 december 2019, die uiterlijk 11 januari 2020 betaald had moeten zijn, valt in dit geval dus niet onder de betalingsregeling. Voor deze schulden vervalt het uitstel op 1 januari 2021 en zij moeten op dat moment worden betaald. Als je voor je klant geen verlenging voor het bijzonder uitstel hebt aangevraagd, bekijk dan dus goed wanneer de schulden zijn ontstaan. Of vraag alsnog verlenging aan als je wilt dat deze schulden onder de betalingsregeling vallen.

Tijdens de looptijd van de betalingsregeling worden de belastingschulden niet verrekend met terug te geven bedragen.

Reisaftrek
In het besluit is een nieuw onderdeel toegevoegd over de reisaftrek. Op grond van artikel 3.87 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 kan onder voorwaarden een forfaitair bepaald bedrag aan reisaftrek in mindering worden gebracht op het loon zoals aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. De hoogte van de reisaftrek is onder andere afhankelijk van het aantal dagen per week waarin tussen woning en werk wordt gereisd. Voor veel mensen leiden de maatregelen rondom de coronacrisis – waaronder het advies tot thuiswerken – tot een gewijzigd reispatroon, terwijl niet in alle situaties de kosten voor het openbaar vervoer zijn afgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een maand- of jaarkaart. In het besluit is daarom goedgekeurd dat als de reiskosten doorlopen, het gewijzigde reispatroon voor het belastingjaar 2020 geen gevolgen heeft voor de reisaftrek.

Vervaldatum goedkeuringen
Verschillende onderdelen van het besluit hebben een vervaldatum gekregen, waaronder bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen (onderdeel 6.1) en het ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen (onderdeel 6.2). Ook vervalt het onderdeel van het besluit dat ziet op het verlaagde btw-tarief voor ‘internetsporten’ (onderdeel 9b). Het Register Belastingadviseurs heeft het kabinet in het commentaar op het Belastingplan 2021 overigens opgeroepen om de laatste twee goedkeuringen structureel te maken.

Nieuws

Thuiswerkvergoeding en de WKR

09-10-2020

Door de coronacrisis zijn een heleboel werknemers verplicht thuis gaan werken. Afgelopen zomer publiceerde Nibud een onderzoek hoeveel een gemiddelde thuiswerkdag de werknemer kost. Nibud berekende… Lees verder →

.

09-12-2020

.